Szanowni Państwo!

Witam Państwa serdecznie i zapraszam do naszego Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego. Jesteśmy zakładem lecznictwa uzdrowiskowego korzystającym z walorów metod uzdrowiskowych, sprawujemy opiekę medyczną zbliżoną do szpitalnej. Pacjent u nas  jest leczony kompleksowo , ma przy tym swobodę poruszania się, chodzenia na spacery, korzystania ze zorganizowanych wycieczek. Jesteśmy jedynym ośrodkiem uzdrowiskowym o tak wysokim poziomie usług medycznych

 Od ponad 40 lat zajmujemy się chorobami metabolicznymi. Specjalizujemy się w leczeniu cukrzycy, otyłości oraz powikłań wynikających z tych chorób. Najlepsze efekty lecznicze uzyskujemy u chorych  z otyłością  ekstremalną. Leczyliśmy już takich chorych koło 900,  w ramach  długofalowego programu

Posiadamy akredytacje Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Otrzymany certyfikat świadczy o spełnieniu wszystkich wymogów stawianych zakładowi leczniczemu, który leczy otyłość.

Prowadzimy leczenie stacjonarne w szpitalu uzdrowiskowym w Ciechocinku, gdzie można dobrze wyrównać cukrzycę, leczyć powikłania, zmniejszyć masę ciała. Ponadto prowadzimy leczenie ambulatoryjne w poradni diabetologicznej i metabolicznej

KURSY BALNEOLOGICZNE 2019

Krajowy Konsultant w dziedzinie balneologii i medycynie fizykalnej, organizuje kurs podstawowy pt. "Metody i programy lecznicze w medycynie uzdrowiskowej i fizykalnej".

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi dziedzinami i metodami stosowanymi w lecznictwie uzdrowiskowym oraz ich wykorzystanie w praktyce, postępami naukowymi w medycynie uzdrowiskowej.

Dla kogo: kurs, przeznaczony jest dla osób, które pracują w lecznictwie uzdrowiskowym i nie zamierzają specjalizować się z różnych względów w balneologii i medycynie fizykalnej, ale chcą pogłębiać i unowocześniać swoją wiedzę.

W tym roku wychodzimy też z inicjatywą zorganizowania kursu z podstaw balneologii i medycyny fizykalnej w formule weekendowej.

Warunki zgłoszenia: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z dołączonym dowodem wpłaty na adres
NZOZ Uzdrowiskowy , Szpital Kliniczny, ul. Leśna 3, 87-720 Ciechocinek lub faxem 054 283 39 45
Więcej informacji: 054 283 39 15

Pakiety usług

Zabiegi

Turnusy 2019

Turnus

Data przyjazdu

Data wyjazdu
  Turnus I   07.I.   28.I.
  Turnus II   28.I.   18.II.
  Turnus III   18.II.   11.III.
  Turnus IV   11.III.   01.IV.
  Turnus V   01.IV.   22.IV.
  Turnus VI   22.IV.   13.V.
  Turnus VII   13.V.   03.VI.
  Turnus VIII   03.VI.   24.VI.
  Turnus IX   24.VI.   15.VII.
  Turnus X   15.VII.   05.VIII.
  Turnus XI   05.VIII.   26.VIII.
  Turnus XII   26.VIII.   16.IX.
  Turnus XIII   16.IX.   07.X.
  Turnus XIV   07.X.   28.X.
  Turnus XV   28.X.   18.XI.
  Turnus XVI   18.XI.   09.XII.

Balneoklinika

Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku utworzony został w 2005 roku na bazie wcześniej istniejącej (0d 1974r) Kliniki Balneologii Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu. Po likwidacji Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w 1992 r jako były pracownik tego Instytutu, postanowiłam  stworzyć jednostkę, która przynajmniej w najważniejszych zadaniach mogła by spełniać rolę byłego Instytutu. Podejmowaliśmy wielokrotnie działania  w kierunku utworzenia samodzielnej jednostki publicznej naukowo-dydaktycznej pracującej na rzecz lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Niestety nie  udało się utworzyć takiej jednostki głownie z przyczyn finansowych. Wobec tego w 2005 roku podjęłam decyzje utworzenia jednostki niepublicznej z zaangażowaniem własnych środków finansowych- Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny.

 

Szpital nasz stanowi bazę naukowo-dydaktyczna dla całego lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, Jest jedynym miejscem w kraju gdzie szkolą się lekarze z całej Polski, zdobywają specjalizacje, doktoraty. Przeszkoliliśmy ponad 1500 lekarzy pracujących w  uzdrowiskach w Polsce.

Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny jest siedzibą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Krajowego Konsultanta, Rady Naukowej kwartalnika Acta Balneologica” oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii. Poza tym jestem inicjatorem utworzenia Polskiego Stowarzyszenia Pacjentów Uzdrowiskowych, które jest aktualnie w trakcie rejestracji. Ponadto Szpital stanowi bazę kliniczną dla Katedry Balneologii Collegium Medicum UMK.