Natryski- zabieg hydroterapeutyczny

Jest to zabieg polegający na działaniu na ciało strumieniem wody wypływającym pod ciśnieniem. W zabiegach tych wykorzystuje się działanie mechaniczne i termiczne wody. Do wykonania zabiegu stosuje się różne urządzenia, które pozwalają na uzyskanie odpowiedniej temperatury i ciśnienia strumienia wody. Temperatura może być ciepła gorąca lub zmienna. Dzięki temu można uzyskać różne efekty działania na ustrój m.in. pobudzenie lub uspokojenie, hartowanie, zwiększenie lub obniżenie ciśnienia krwi .Siła działania bodźcowego natrysku zależy od temperatury, ciśnienia, wielkości otworu dyszy przez który wydostaje się woda oraz ilości strumieni wody i czasu zabiegu. Natryski dzielimy na stałe( np. deszczowe) i ruchome (bicze), o temperaturze zimnej, gorącej i zmiennej, rozproszone i skupione. Natryski ruchome wykonuje się przy użyciu węża połączonego z katedra natryskową. Osoba wykonująca zabieg stoi w odległości 3- 4 metra od pacjenta W zależności od temperatury wody rozróżnia się natryski zimne, ciepłe i gorące, zaś w zależności od ciśnienia wody – natryski o niskim ciśnieniu (1,5 atm), średnim (1,5 – 2 atm) oraz wysokim (2 – 4 atm). Oprócz całkowitych wykonuje się również natryski częściowe na nogi, grzbiet. Natryski są stosowane w celu stymulacji układu krążenia oraz stabilizacji autonomicznego układu nerwowego. Wykorzystuje się je do leczenia chorób reumatycznych w okresie remisji oraz nerwobólów. Natryski stałe charakteryzują się działaniem strumienia wody spadającej z pewnej wysokości przy czym kierunek strumienia wody nie zmienia się. W zależności od ciśnienia wody – wyróżnia się natryski o niskim ciśnieniu (1,5 atm), średnim (1,5 – 2 atm) oraz wysokim (2 – 4 atm). Natryski działają uspokajająco i relaksująco powodując zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i przekrwienie skóry poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych. Wskazane są w nerwicach, zaburzeniach ukrwienia obwodowego, zanikach mięśniowych, stanach po złamaniach, zwichnięciach i urazach tkanek miękkich, bólach na tle zwyrodnień stawów i kręgosłupa.