Profilaktyczny program w chorobach układu krążenia

Profilaktyka chorób układu krążenia 

Choroby układu sercowo-naczyniowego obejmujące chorobę niedokrwienna serca, udary mózgu i chorobę niedokrwienną kończyn dolnych stanowią w krajach rozwiniętych jedną z głównych przyczyn zwiększonej śmiertelności. U ich podłoża leży miażdżyca naczyń - choroba, która rozwija się podstępnie przez wiele lat. Rozwój ten jest szczególnie szybki u osób z czynnikami ryzyka, zwiększającymi prawdopodobieństwo zachorowania, takimi jak: obciążenie rodzinne, otyłość, nadciśnienie, palenie papierosów, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nauka dostarczyła bardzo przekonywujących dowodów, że najskuteczniejszym sposobem ustrzeżenia się od tych chorób jest profilaktyka, która obejmuje zmiany sposobu żywienia, zwiększenie aktywności fizycznej, skuteczne leczenie chorób towarzyszących. 

Pobyt w naszej klinice to czas, który inwestuje się w swoje zdrowie. Dokładna diagnostyka, indywidualnie ustalona dieta i aktywność fizyczna oraz edukacja zdrowotna pomagająca zmienić styl życia na bardziej prozdrowotny poprawia jakość i długość życia naszych pacjentów. Szczególnie dużo skorzystać z takiego pobytu mogą ci, którzy nie mają jeszcze poczucia choroby a występują u nich czynniki ryzyka. Leczenie prowadzone jest zgodnie z programami leczniczymi uwzględniającym sprawność fizyczną, wiek i stopień zaawansowania chorób towarzyszących. Obejmują one:

  • Dietę niskocholesterolową, u osób z nadwagą niskoenergetyczną
  • Indywidualnie dobrane ćwiczeń fizycznych w różnej formie: ćwiczeń w basenie solankowym, ćwiczeń grupowych na Sali, ćwiczenia z obciążeniem, ćwiczenia indywidualne prowadzone przez magistrów fizjoterapii, spacery po wyznaczonych trasach.
  • Zabiegi balneofizykalne
  • Zajęcia relaksujące
  • Edukację zdrowotną

Zapraszamy Państwa do leczenie w klinice.