Ozonoterapia

Największe korzyści lecznicze ozonoterapii uzyskuje się przy podawaniu ogólnoustrojowym w formie autohemoterapii. Niestety często wykonanie tego zabiegu jest niemożliwe u chorych z nadkrzepliwością krwi, kruchością naczyń żylnych, trudnym dostępem do żył, wówczas zastępczo można zastosować podawanie dorektalne. Wykorzystuje się tu bardzo dobre unaczynienie tej części jelita grubego, dzięki temu wchłanianie ozonu do krwi jest bardzo dobre. Przed zabiegiem pacjent powinien wypróżnić się. Następnie zostaje dyskretnie osłonięty i za pomocą specjalnego urządzenia podaje się mieszankę tlenowo-ozonową doodbytniczo. Cały zabieg trwa 10- 15 minut, jest bezbolesny, dobrze tolerowany przez pacjenta. Zabiegi wykonuje się co drugi dzień, łącznie 8- 10 zabiegów w serii.