KURSY BALNEOLOGICZNE 2019

1. Kurs balneologiczny weekendowy

Zgodnie z uzyskanymi informacjami od lekarzy, chętnych do udziału w szkoleniach balneologicznych jest dużo, ale mają oni trudności w uzyskaniu zwolnienia z pracy, nawet gdy chcą poświęcić swój urlop na szkolenie  2-tygodniowe. Wychodzimy więc w tym roku z inicjatywą zorganizowania kursu z podstaw Balneologii i Medycyny Uzdrowiskowej w formule weekendowej. Kurs ten będzie obejmował 72 godziny wykładowe w ciągu 2 miesięcy, prowidujemy 2 spotkanie w miesiącu -  w sobotę i niedziele.

Termin  najbliższego kursu planowany jest w marcu i kwietniu br. Tematyka obejmuje  podstawowe zagadnienia z zakresu balneoterapii, hydroterapii, klimatoterapii, kinezyterapii,  balneochemii, fizykoterapii- w części podstawowej  oraz w części klinicznej omówimy metody leczenia balneofizykalnego w  wybranych  chorach jak; kardiologia, diabetologia, reumatologia, ginekologia itd.

Chętnych zapraszamy do zgłaszania się  jak najszybciej tj od 15  stycznia 2019 do sekretariatu Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego  w Ciechocinku Tel. 54 283 3915 oraz e-mailem: karolina.makowska@vp.pl w godzinach 7.30- 14 .

Jeżeli będzie odpowiednia liczba chętnych kurs ten rozpoczniemy w marcu, pierwsze spotkanie 9- 10 marzec 2019

2. Kurs stacjonarny 2 tygodniowy z zakresu podstaw Balneologii i medycyny uzdrowiskowej

Tradycyjnie kurs ten  odbywa się w grudniu, w tym roku planujemy w terminie 2- 13.12. 2019. Zgłoszenia pod adresem jak wyżej.

Oba kursy edukacyjne z zakresu Balneologii i Medycyny Uzdrowiskowej przygotowują lekarzy do pracy w lecznictwie uzdrowiskowym. Poza tym  lekarze zdobywają umiejętności posługiwania się metodami balneo-fizykalnymi w  pracy lekarskiej różnych dyscyplin medycznych. Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

 

            Zapraszam

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska