Choroby układu ruchu

Zespoły bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych

Dolegliwości bólowe w zakresie kręgosłupa są niezwykle powszechne we współczesnym społeczeństwie. Obserwuje się je u osób po 40 r. życia a nawet młodszych. Bóle kręgosłupa najczęściej występują w wyniku choroby zwyrodnieniowej stawów. Do wczesnego rozwoju zmian zwyrodnieniowych i dużego nasilenia dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz innych stawów obwodowych przyczynia się w dużej mierze otyłość. U ponad 80% osób otyłych występują dolegliwości stawowe na tle zwyrodnieniowym. Również w cukrzycy wcześniej występują różnego typu zmiany stawowe. Dlatego też lecząc te choroby metaboliczne nie można pominąć również przewlekłych chorób kręgosłupa oraz stawów kolanowych czy biodrowych. Równoległe leczenie chorób metabolicznych i choroby zwyrodnieniowej stawów przynosi chorym największe korzyści.

Postępowanie nasze ukierunkowane jest na odciążenie kręgosłupa i stawów kończyn dolnych przez zmniejszenie masy ciała oraz równoległe leczenie za pomocą zabiegów balneologicznych, ćwiczeń fizycznych i fizykoterapii chorób stawowych. Metody balneofizykalne stosowane u chorych maja działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, rozluźniające i wzmacniające mięśnie i zwiększające zakres ruchów a wiec fizycznie usprawniające.
Obserwujemy u wielu chorych, którzy uzyskali masywną redukcje masy ciała rzędu 20 – 30 kg ustępowanie całkowite dolegliwości stawowych i kręgosłupa lub ich istotne zmniejszenie.

Oczywiście, że są też pacjenci, którzy mają dolegliwości bólowe kręgosłupa bez towarzyszącej otyłości czy cukrzycy. Tych chorych również leczymy metodami uzdrowiskowymi tj. kąpielami leczniczymi, borowina, ćwiczeniami fizycznymi oraz zabiegami z zakresu fizykoterapii. Leczenie to jest bardzo skuteczne u większości chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa i stawów obwodowych.