Niedokrwienie kończyn dolnych na tle miażdzycy

Program postępowania w niedokrwieniu kończyn dolnych

NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN DOLNYCH

Jest to przewlekła choroba naczyń polegająca na niedokrwieniu kończyn dolnych w wyniku zwężenia naczyń tętniczych, czego wynikiem jest niedotlenienie tkanek kończyn. Najczęściej zwężenie naczyń spowodowane jest miażdżycą lub cukrzycą. Leczenie może być operacyjne lub zachowawcze. Nie zawsze można u chorego wykonać zabieg operacyjny naczyń, jest dużo chorych u których takiego zabiegu wykonać nie można. Wszyscy chorzy przeważnie rozpoczynają leczenie od zastosowania leków, odpowiedniej diety i aktywności fizycznej. Leczenie farmakologiczne w niedokrwieniu kończyn dolnych jest jednak mało skuteczne.
W naszej Klinice w wyniku wieloletnich badań naukowych i doświadczeń praktycznych powstał program autorski leczenia niedokrwienia kończyn dolnych. W skład programu wchodzą następujące elementy:

  • Kinezyterapia (lecznicze ćwiczenia naczyniowe przez nas opracowane)
  • Balneofizykoterapia( zabiegi balneologiczne i fizykoterapeutyczne)
  • Ozonoterapia
  • Farmakoterapia
  • Dieta
  • Edukacja zdrowotna

Specyficznymi zabiegami przez nas stosowanymi w tej chorobie są zabiegi z użyciem mieszanki tlenowo-ozonowej. Badania naukowe prowadzone przez 6 lat w naszej Klinice udowodniły, że zabiegi te nie mają skutków ubocznych i poprawiają istotnie efekt leczniczy u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych. Zabiegi ozonowe stosowane są w naszej Klinice w formie zewnętrznej jako kąpiele kończyn w gazie leczniczym oraz wewnętrznej w formie wlewów dożylnych (kroplówek ).
Leczenie farmakologiczne standardowo stosowane u tego typu chorych wspomagane jest u nas dodatkowymi zabiegami mającymi wpływ na poprawę ukrwienia i utlenowania kończyn.
Przed przystąpieniem do leczenia chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych przeprowadzamy badania pozwalające na ocenę stopnia niedokrwienia oraz rozległość procesu miadżycowego.
Najlepsze wyniki uzyskujemy u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych w okresie objawów chromania przestankowego, gorsze wyniki mamy u chorych w bardziej zaawansowanych postaciach choroby, dlatego chory nie powinien czekać z leczeniem do czasu kiedy wystąpią silne bóle kończyn zwłaszcza w nocy, ale podejmować je jak najwcześniej.