Zespół stopy cukrzycowej

Program postępowania w zespole stopy cukrzycowej

Zespół stopy cukrzycowej stanowi duży problem zdrowotny u chorych na cukrzycę i zarazem wyzwanie dla lekarzy. Statystyki światowe podają, że 50- 70% wszystkich amputacji w zakresie kończyn dolnych dotyczy chorych na cukrzycę. Zespół stopy cukrzycowej z owrzodzeniem wymaga intensywnego leczenia zachowawczego i w razie jego niepowodzenia leczenia operacyjnego. Najlepiej jest jednak zapobiegać powstawaniu owrzodzeń u chorych z zespołem stopy cukrzycowej, ten sposób postępowania jest najlepszy i najtańszy.
Do leczenia w naszej Klinice kwalifikują się następujący chorzy z zespołem stopy cukrzycowej :

  • chorzy na cukrzycę z czynnikami ryzyka wystąpienia owrzodzenia(cel profilaktyczny)
  • Chorzy z zespołem stopy z powierzchownym owrzodzeniem lub owrzodzeniem średniego stopnia i głębokim, ale bez zapalenia kości
  • Chorzy z owrzodzeniem po amputacji, z raną nie zagojoną.