Haloterapia

Jest to metoda lecznicza wykorzystująca solny aerozol. Aerozol ten jest generowany przez specjalna aparaturę. Kilka lat temu prowadziliśmy badania  aerozolu solnego w celu określenia jego właściwości fizycznych oraz wskazań leczniczych i określenia najefektywniejszych parametrów. Poza tym prowadziliśmy badania kliniczne u chorych z przewlekłą chorobą obturacyjna płuc (POChP). Metoda haloterapii jest przydatna dla chorych z POChP, z chorobami alergicznymi dróg oddechowych, astmą oskrzelową oraz u byłych palaczy tytoniu. W trakcie inhalacji  dodatkowo stosujemy ćwiczenia oddechowe, zwłaszcza u chorych z POChP. Dodatkowym walorem   haloterapii jest działanie uspakajające, gdyż inhalacje odbywają się w specjalnie skonstruowanych komorach solnych  przypominającychgroty. Należy  tu podkreślić, ze działanie lecznicze  grot solnych uzyskuje się tylko wówczas gdy zamontowany jest generator. Większość spotykanych  grot solnych nie ma takiego urządzenia i działanie ich  jest tylko uspakajające.