Ozonoterapia

Jest to leczenie za pomocą mieszanki tlenowo-ozonowej w formie zabiegów:

  • zewnętrznych ( buty lub rękawy ozonowe)
  • wewnętrznych- autohemoterapia

Zabiegi zewnętrzne stosujemy przede wszystkim u chorych z zespołem stopy cukrzycowej z owrzodzeniem, owrzodzeniem  żylakowym podudzi, niedokrwieniem kończyn dolnych, polineuropatią cukrzycową. Autohemoterapia ma inne  działanie i zastosowanie. Wykorzystywana jest  do poprawy ogólnej kondycji zdrowotnej, pobudzenia układu immunologicznego. Jak wykazały nasze badania najlepsze  efekty lecznicze uzyskujemy gdy zastosujemy obie formy terapii.

patrz więcej film