O nas

Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku utworzony został w 2005 roku na bazie wcześniej istniejącej (0d 1974r) Kliniki Balneologii Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu. Po likwidacji Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w 1992 r jako były pracownik tego Instytutu, postanowiłam  stworzyć jednostkę, która przynajmniej w najważniejszych zadaniach mogła by spełniać rolę byłego Instytutu. Podejmowaliśmy wielokrotnie działania  w kierunku utworzenia samodzielnej jednostki publicznej naukowo-dydaktycznej pracującej na rzecz lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Niestety nie  udało się utworzyć takiej jednostki głownie z przyczyn finansowych. Wobec tego w 2005 roku podjęłam decyzje utworzenia jednostki niepublicznej z zaangażowaniem własnych środków finansowych- Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny.

Szpital nasz stanowi bazę naukowo-dydaktyczna dla całego lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, Jest jedynym miejscem w kraju gdzie szkolą się lekarze z całej Polski, zdobywają specjalizacje, doktoraty. Przeszkoliliśmy ponad 1500 lekarzy pracujących w  uzdrowiskach w Polsce.

Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny jest siedzibą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Krajowego Konsultanta, Rady Naukowej kwartalnika Acta Balneologica” oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii. Poza tym jestem inicjatorem utworzenia Polskiego Stowarzyszenia Pacjentów Uzdrowiskowych, które jest aktualnie w trakcie rejestracji. Ponadto Szpital stanowi bazę kliniczną dla Katedry Balneologii Collegium Medicum UMK.

Dzięki istnieniu Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego przetrwało w Polsce lecznictwo uzdrowiskowe jako dyscyplina medyczna i pacjenci mogą korzystać z dobrodziejstwa polskich uzdrowisk. Medycynę Uzdrowiskową stale rozwijamy w skali krajowej i międzynarodowej. Reprezentujemy Polską balneologie na całym świecie. Bierzemy aktywny  udział w zjazdach naukowych nawet w tak odległych krajach jak: Chiny, Japonia, Kazachstan, Brazylia i większości i krajów Europejskich.

Niestety nie mamy własnego obiektu. Dzierżawimy część IV piętra Domu Zdrojowego w Ciechocinku. Będziemy tu funkcjonować do końca 2019 roku, bo taką mamy umowę z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek, którego właścicielem jest marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Pragnę uspokoić  naszych pacjentów, którzy byli bardzo zaniepokojeni pogłoskami o likwidacji tej jednostki. Działalności leczniczej nie kończymy, nie przerywamy a jedynie planujemy w następnym roku zmianę miejsca również w Ciechocinku, w celu poprawy warunków lokalowych.

Zapewniamy naszych pacjentów, ze będziemy dalej rozwijać działalność leczniczą na coraz wyższym poziomie. Planujemy wprowadzić nowe kierunki lecznicze obok metabolicznego oraz wprowadzić nowe lepsze metody lecznicze. Zachęcamy do dalszej współpracy i kontaktowania się z nami.

Prof. Irena Ponikowska