Usługi podologiczne


Usługi te są szczególnie przydane, można powiedzieć niezbędne u chorych z zespołem stopy cukrzycowej

Zespół stopy cukrzycowej obejmuje  zmiany chorobowe we wszystkich strukturach stopy chorego na cukrzycę tj : skóra, naczynia, nerwy, mięśnie, ścięgna  i kości. W wyniku zmian neuropatycznych i naczyniowych w stopie dochodzi do owrzodzeń, zwykle po niewielkim urazie. Gojenie owrzodzeń  w niedokrwionej stopie jest  niezwykle trudne, stąd często dochodzi do amputacji. Dlatego też najważniejsze postępowanie  w tej chorobie to zapobieganie wystąpieniu owrzodzenia poprzez zadbanie o stopy z niezwykłą starannością. Uczymy chorych  w czasie leczenia uzdrowiskowego jak dokonywać samokontroli, jak zapobiegać powstawaniu owrzodzeń a u osób u których już te owrzodzenia występują jak je dobrze leczyć. W kompleksowej opiece nad chorymi na cukrzyce niezwykle przydatne są usługi podologiczne. Dzięki systematycznej kontroli i zabiegom podologicznym chorzy na cukrzycę mają szanse na zapobieganie powstawaniu owrzodzeń. Zabiegi te może  wykonywać tylko dobrze przygotowany fachowiec- podolog. Korzystanie z  usług tylko  kosmetycznych może być niebezpieczne. Podolog posiada podstawową wiedzę diabetologiczną oraz przygotowanie fachowe w wykonywaniu bezpiecznie zabiegów na stopie. Stopa cukrzycowa to nie tylko owrzodzenie, ale przede wszystkim modzele w których często rozwijają się owrzodzenia neuropatyczne, deformacja stopy, odciski, wrastające paznokcie, czy pękanie skóry. Te wszystkie problemy  ze stopą są w zainteresowaniach podologa. Uważa się że każdy chory na cukrzycę powinien korzystać z usług podologa kilka razy w roku.

Oczywiście zabiegi  podologiczne na stopie są również przydatne i u innych pacjentów z odciskami, modzelami, wrastającymi paznokciami.

Wiedząc jak ważne są zabiegi podologiczne u chorych na cukrzycę zorganizowaliśmy w naszym Szpitalu Uzdrowiskowym takie usługi. Korzystanie z  zabiegów  podologicznych w czasie leczenia uzdrowiskowego ma wiele zalet, przede wszystkim usługi te udziela   dobrze wykształcony podolog, a poza tym zabiegi te wykonywane są na miejscu, nie ma potrzeby poszukiwań odpowiedniej osoby i znalezienia czasu w nawale innych obowiązków.

Zachęcam wszystkich  naszych pacjentów a przede wszystkim chorych na cukrzycę do korzystania z usług  podologicznych

 

Dane kontaktowe:

Podolog mgr Marzena Gralak 

tel. 506 134 457

Przyjmuje na IV piętrze Domu Zdrojowego pokój 433 w każdą sobotę w godzinach 10- 18

Zapisać się można w sekretariacie Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego IV p Domu Zdrojowego , pokój  nr 4  tel. 54 283 3915 od poniedziałku do piątku w godzinach 8- 14