Pakiety usług

Programy lecznicze w Balneoklinice St. George w Ciechocinku

1. Program standardowy (ogólno - uzdrowiskowy)

Przeznaczony jest dla osób wyczerpanych psychicznie i fizycznie, potrzebujących racjonalnego wypoczynku i regeneracji. Jest on przydatny również dla osób które mają problemy związane z izolacją społeczną czy kwarantanną w wyniku pandemii. Przeważnie u tych wszystkich osób występują dodatkowe choroby o niedużym nasileniu (np. zespół bólowy kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów), które możemy równocześnie leczyć. Szczególnie przydatne jest to leczenie dla osób planujących zabiegi operacyjne. Przygotowanie do zabiegu przyczyni się do pomyślnego przebiegu pooperacyjnego. Zalecany czas leczenie 10- 14 dni

Program obejmuje:

 • Opiekę lekarsko-pielęgniarską

 • Leczenie dietetyczne lub racjonalne żywienie całodobowe

 • 4 zabiegi balneologiczne i fizykoterapeutyczne

 • Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 1 lub 2 osobowych
   

2. Specjalistyczne programy leczenie otyłości I- III stopnia

Do programu kwalifikują się osoby otyłe od I do III stopnia. Mamy 2 programy do leczenia osób otyłych różnego stopnia. Dla osób z nadwagą i otyłością I stopnia wskazany jest pobyt 2- 3 tyg .Dla tej grupy osób jest on wystarczający do redukcji masy ciała i przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz zdrowego wypoczynku. Dla otyłych średniego i dużego stopnia proponujemy program długofalowy, obejmujący kontrole pacjenta stacjonarne i ambulatoryjne przez okres 2-3 lat. Na szczególną uwagę zasługuje stosowanie w programie leczenia otyłości ,
własnej diety „Św. Jerzego”. Jest to dieta niskokaloryczna i wysokobłonnikowa o niezwykle korzystnym działaniu metabolicznym.

Program obejmuje:

 • Badanie ogólnolekarskie i antropometryczne, opieka lekarska i pielęgniarska w ciągu okresu leczniczego

 • Leczenie dietetyczne

 • 4 zabiegi balneologiczne( kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia), możliwość uzupełnienia o dodatkowe zabiegi specjalistyczne

 • Edukację zdrowotną i psychoedukację

 • Codzienne monitorowanie stanu pacjenta

 • Zakwaterowanie w luksusowych pokojach 1 i 2-osobowych

 

3. Specjalistyczny Program Leczenia Cukrzycy

Program przeznaczony jest dla chorych z cukrzycą typu i i 2 w celu dobrego wyrównania metabolicznego, zmiany programu leczenia farmakologicznego oraz korekty dawki insuliny lub leków doustnych jeżeli będzie taka potrzeba. Leczymy chorych kompleksowo w tym otyłość , jeżeli towarzyszy cukrzycy . Proponowany czas leczenia minimalny 2 tygodnie, najlepiej 3 tygodnie

Program obejmuje:

 • Podstawową diagnostykę i konsultacje specjalisty diabetologa

 • Dietę cukrzycową lub niskokaloryczną

 • 4 zabiegi balneofizykalne ewentualnie uzupełnione w zabiegi specjalistyczne

 • Codzienne monitorowanie terapii

 • Edukację zdrowotną ,

 • Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2 osobowych i 1 osobowych

 

4. Specjalistyczny Program Leczenia Polineuropatii Cukrzycowej

 

Ten program przeznaczony jest dla chorych cierpiących na bóle i zaburzenia neuropatyczne kończyn dolnych z powodu cukrzycy. Jest to oryginalny program jedyny w Polsce. Czas leczenia minimum 2 tygodnie, najlepiej 3 tygodnie

Program obejmuje:

 • Badanie lekarskie i podstawową diagnostykę, konsultacje diabetologiczne

 • Dietę cukrzycową

 • 4 zabiegi balneofizykalne

 • 2 zabiegi specjalistyczne

 • Monitorowanie terapii

 • Edukacje zdrowotną

 • Zakwaterowanie w luksusowych pokojach 2 osobowych i 1 osobowych

 

5. Specjalistyczny Program Leczenia Zaburzeń Erekcji

 

Program przeznaczony jest zwłaszcza dla chorych na cukrzycę lub miażdżycę. Jest to oryginalna własna metoda leczenie niefarmakologiczngo, jedyna w Polsce

Program obejmuje :

 • Podstawową diagnostykę i możliwość konsultacji urologicznej i diabetologicznej

 • 3 zabiegi balneofizykalne ogólne

 • 3- zabiegi specjalistyczne w tym ćwiczenia mięsni dna miednicy,

 • Leczenie dietetyczne ( dieta cukrzycowa lub niskokaloryczna)

 • Monitorowanie terapii

 • Edukację zdrowotną

 • Zakwaterowanie w luksusowych pokojach 2 i 1 osobowych

 

6. Specjalistyczny Program Leczenia Niedokrwienia Kończyn Dolnych

 

Własny program leczenia niefarmakologicznego chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych w II i II/III okresie choroby naczyń, w przebiegu cukrzycy lub miażdżycy. Program przeznaczony jest dla chorych nie kwalifikujących się do leczenia operacyjnego lub dla osób po zabiegach angiologicznych.

Program obejmuje

 • Badanie podstawowe diagnostyczne ogólnolekarskie i naczyniowe, konsultacje diabetologiczne

 • Leczenie dietetyczne( dieta cukrzycowa, lub niskokaloryczna)

 • 4 zabiegi ogólne-balneoterapia, fizykoterapia i kinezyterapii

 • 2- 3 zabiegi specjalistyczne( ozonoterapia, karboksyterapia)

 • Monitorowanie terapii

 • Edukację zdrowotną

 • Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2 lub 1-osobowych

 

W godzinach popołudniowych proponujemy wszystkim naszym pacjentom program rekreacyjny (aktywny i przyjemny wypoczynek)