Pakiety usług

PAKIET I ,, Leczenie standardowe – 3 tygodniowe"

Oferta ta jest przeznaczona dla chorych na cukrzycę niewyrównaną  z powikłaniami, oraz dla osób z otyłością niedużego stopnia i nadwagą, hiperlipidemią oraz z  chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych i kręgosłupa.

W ramach tego pakietu  zapewniamy:

 • zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych z łazienką
 • wyżywienie całodzienne,  w tym dietę cukrzycową, diety niskokaloryczne 1000 i 1200 kalorii,  niskotłuszczową
 • codzienną kontrolę masy ciała i ciśnienia tętniczego
 • codzienną kontrolę glikemii i podawanie insuliny przez pielęgniarkę u chorych na cukrzycę
 • zabiegi balneologiczne, fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne (ćwiczenia), w tym w basenie solankowym. masaże, inhalacje w kabinie solnej i inne. W każdym dniu 5 zabiegów (oprócz świąt i niedziel) i w sobotę 3 zabiegi. Zabiegi są zlecane przez lekarza zależnie od rodzaju choroby, stanu zaawansowania i ogólnej kondycji zdrowotnej pacjenta
 • edukacje zdrowotną zespołowa i indywidualna w zakresie czynników ryzyka chorób krążenia i cukrzycy, powikłań cukrzycowych, otyłości, psychodietetyki i wysiłku fizycznego w chorobach metabolicznych
 • opiekę lekarską specjalistów diabetologów, balneologów i z zakresu chorób metabolicznych,  opiekę pielęgniarską , codzienne wizyty lekarskie
 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską (dyżury nocne)

Cena pakietu jest zgodna z ,,Cennikiem turnusów na rok 2014"

 

PAKIET II ,,Leczenie  stacjonarne uzdrowiskowe 2 tygodniowe"

Oferta ta przeznaczona jest dla osób rozpoczynających program wieloetapowy leczenia otyłości  II i III stopnia, dla chorych na cukrzycę niewyrównaną metabolicznie, dla otyłych z cukrzycą leczonych insuliną w celu  skorygowania dawki i zmniejszenia insulinooporności  oraz dla chorych na cukrzycę którzy planują leczenie za pomocą pomy insulinowej

W ramach tego pakietu zapewniamy:

 • zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych z łazienką
 • całodobowe wyżywienie, w tym dietę cukrzycową, diety niskokaloryczne 1000 i 1200 kalorii
 • codzienna kontrola masy ciała i ciśnienia tętniczego
 • zabiegi balneologiczne, fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, masaże, inhalacje i inne zlecone przez lekarza po przeprowadzeniu badania, w łącznej liczbie 5 zabiegów dziennie (oprócz świąt i niedziel) i w sobotę 3 zabiegi, zaleconych przez lekarza
 • edukacje zdrowotną zespołowa i indywidualna w zakresie czynników ryzyka chorób krążenia i cukrzycy, powikłań cukrzycowych, otyłości, psychodietetyki i wysiłku fizycznego w chorobach metabolicznych
 • edukację  posługiwania się pompa insulinowa i ustalenie dawki insuliny dla osób, które zostały przyjęte w tym celu
 • określenie wskazań i przeciwwskazań do leczenia operacyjnego zmniejszenia żołądka, dla osób które odpowiadają ustalonym wskazaniom i wyrażają zgodę na to leczenie
 • opiekę lekarską  specjalistów z balneologii, diabetologii, chorób wewnętrznych
 • całodobową opiekę lekarską  i pielęgniarską (dyżury nocne stacjonarne)

Cena pakietu jest zgodna z ,,Cennikiem turnusów na rok 2014"

 

 

PAKIET  III „Leczenie długoterminowe otyłości dużego stopnia”

Oferta ta skierowana jest do osób otyłych II i III stopnia, które wymagają długofalowego leczenia redukującego masę ciała. Dla osób zmotywowanych do trwałego zmniejszenia masy ciała w ciągu przeciętnie 2 lat. W tym dla osób z duża otyłością skojarzoną z cukrzycą.

Etap 1 -  to pobyt stacjonarny w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym 2 lub 3 tygodniowy, W czasie tego leczenia  chory zostanie zakwalifikowany do dalszego leczenia zachowawczego lub operacyjnego

Etap 2

A. Dla chorych zakwalifikowanych do dalszego leczenia zachowawczego proponujemy długofalowe leczenie obejmujące formy stacjonarne i  ambulatoryjne  naszego Szpitala. W ciągu 2 letniej obserwacji chory powinien nie tylko stracić kolo 30 kg, ale również dokładnie nauczyć się prawidłowego żywienia i  aktywności fizycznej, oraz stopniowo eliminować  nieprawidłowe nawyki żywieniowe i  z zakresu  aktywności fizycznej. Chorzy otrzymują zabiegi z zakresu balneologii, fizykoterapii i kinezyterapii ukierunkowane na redukcję masy ciała i poprawę wydolności fizycznej

B. Dla chorych którzy  zostaną zakwalifikowani do leczenia operacyjnego i oczywiście wyrażą na to zgodę proponujemy program  wieloetapowy około 2 letni, w którym jednym  z etapów jest leczenie operacyjne –zmniejszenia żołądka. W czasie początkowego pobytu stacjonarnego chory jest konsultowany przez zespół diabetologiczno-chirurgiczny w celu ustalenia wskazań do leczenia operacyjnego. Jeżeli chory zostanie zakwalifikowany do operacji musi przejść szereg badań oraz  będzie przygotowywany  pod względem zdrowotnym do operacji. W tym czasie powinien stracić na wadze kilka kg. Poza tym zastosowane zabiegi balneologiczne i kinezyterapeutyczne pozwolą na usprawnienie układu krążenia i oddychania oraz redukcję masy ciała co w znacznym stopniu poprawi przebieg operacji i okres  pooperacyjny. Istnieje duża szansa, że w  wyniku realizacji pełnego programu chory straci 30 – 50 kg i uzyska remisję wielu  istniejących  już  chorób, usprawni się fizycznie. Zabieg operacyjny wykonywany jest w Klinice Chirurgicznej w Toruniu, z którą współpracujemy.

Po zabiegu operacyjnym chory powinien być skierowany do leczenia  stacjonarnego w naszej Klinice. Następnie chory pozostaje pod systematyczną kontrolą  ambulatoryjną  w naszej poradni metabolicznej

W ramach tego pakietu zapewniamy:

 • zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych z łazienką
 • całodobowe wyżywienie, w tym diety niskokaloryczne 1000 i 1200 kalorii
 • codzienna kontrola masy ciała i ciśnienia tętniczego
 • diagnostykę antropometryczną: skład masy ciała, obliczenie podstawowej przemiany materii oraz zapotrzebowania energetycznego
 • badania laboratoryjne według potrzeb i zaleceń lekarza
 • zabiegi balneologiczne, fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, masaże, inhalacje i inne zlecone przez lekarza po przeprowadzeniu badania, w łącznej liczbie 5 zabiegów dziennie (oprócz świąt i niedziel) i w sobotę 3 zabiegi, zaleconych przez lekarza
 • edukacje zdrowotną zespołową i indywidualną w zakresie czynników ryzyka chorób krążenia i cukrzycy, powikłań cukrzycowych, otyłości, psychodietetyki i wysiłku fizycznego w chorobach metabolicznych
 • opiekę lekarską  specjalistów z balneologii, diabetologii, chorób wewnętrznych
 • całodobową opiekę lekarską  i pielęgniarską (dyżury nocne stacjonarne)

Cena pakietu jest zgodna z ,,Cennikiem turnusów na rok 2014"

 

 

PAKIET IV „Leczniczo-  diagnostyczny 1 tygodniowy"

Przeznaczony jest dla chorych na cukrzycę niewyrównaną, wymagającą radykalnej zmiany leczenia farmakologicznego. W tym dla: osób leczonych dotąd lekami doustnymi, które przestały być skuteczne i chory wymaga zastosowania insuliny oraz dla osób leczonych insuliną, ale cukrzyca  jest stale niewyrównana i chory wymaga zmiany  algorytmu i rodzaju dawki insuliny

W trakcie   tego krótkiego pobytu chory zostaje dokładnie przebadany w kierunku określenia stadium rozwoju cukrzycy oraz zastosowane zostanie odpowiednie leczenie lekami doustnymi lub insuliną i  sprawdzona zostanie  skuteczność tej interwencji

Pakiet usług obejmuje:

 • zakwaterowanie w pokoju 1 lub 2 osobowym z łazienką
 • wyżywienie całodzienne w tym odpowiednie diety
 • codzienna kontrola masy ciała i ciśnienia tętniczego
 • badania glikemii  6-8 razy w ciągu dnia, profil dobowy glikemii (na własnych paskach pacjenta) , oraz HBA1c
 • badania laboratoryjne według potrzeb i zaleceń lekarza
 • codzienne monitorowanie terapii insuliną lub lekami doustnymi
 • edukacja zdrowotna w zakresie w wprowadzonych zmian w leczeniu farmakologicznym i dietetycznym
 • zastosowanie  zabiegów balneologicznych, hydroterapeutycznych i kinezyterapii oraz fizykoterapii w ciągu 5  dni pobytu łącznie 5 zabiegów dziennie (oprócz świąt i niedziel) i w sobotę 3 zabiegi.  Rodzaj zabiegów zostanie zastosowany zgodnie z występującymi powikłaniami i chorobami towarzyszącymi .Zaznaczyć jednak należy, ze zbyt krótki okres czasu nie pozwala na uzyskanie odpowiednich efektów leczniczych  zastosowanych zabiegów uzdrowiskowych

Koszt tego pakietu obejmuje cenę osobodnia  z ,,Cennika turnusów na rok 2014" powiększoną o 30zł za dodatkowe usługi medyczne

 

 

PAKIET V „Leczenie niedokrwienia kończyn dolnych- 2 tygodniowy”

Pakiet ten przeznaczony jest dla chorych z przewlekłym niedokrwienie kończyn dolnych na tle miażdżycy lub cukrzycy, najlepsze  wyniki uzyskuje się w I i II okresie choroby naczyniowej tj w okresie chromania przestankowego. Minimalny okres pobytu to 2 tygodnie, lepsze wyniki uzyskuje się  jeżeli leczenie jest  dłuższe np. 3- 4 tyg.

W ramach tego pakietu zapewniamy:

 • zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych z łazienką
 • wyżywienie  całodzienne, w tym odpowiednie diety
 • codzienna kontrola masy ciała i ciśnienia tętniczego
 • zabiegi poprawiające ukrwienie kończyn dolnych tj. : kąpiele solankowe w basenie z ćwiczeniami,  kąpiele wirowe kończyn dolnych, kąpiele kwasowęglowe  wodne lub w gazie,  iniekcje podskórne dwutlenku węgla, ćwiczenia  naczyniowe,  oraz zabiegi ozonowe w formie butów ozonowych.
 • Łącznie chory otrzymuje 5 zabiegów dziennie (oprócz świąt i niedziel) i w sobotę 3 zabiegi
 • oferujemy również dodatkowo zabiegi w formie wlewów dożylnych tzw. kroplówek ozonowych lub autohemoterapii wg potrzeb pacjenta są częściowo dofinansowane przez chorego (zgodnie z cennikiem zabiegów specjalnych)
 • badanie lekarskie i  lekarsko-pielęgniarskie monitorowanie całej terapii w ciągu pobytu
 • badania laboratoryjne według potrzeb i zaleceń lekarza
 • podstawowe badania diagnostyczne naczyniowe kończyn dolnych (Mini-Doppler)
 • Edukacja zdrowotna zespołowa i indywidualna
 • całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska (dyżur nocny)

Koszt tego pakietu obejmuje cenę osobodnia  z ,,Cennika turnusów na rok 2014" powiększoną o 20zł za dodatkowe usługi medyczne

 

 

PAKIET VI „Leczenie zespołu stopy cukrzycowej”

Oferta skierowana jest do chorych na cukrzycę u których występują objawy zespołu stopy cukrzycowej, jeszcze bez owrzodzenia lub też z owrzodzeniem oraz z niezagojoną raną pooperacyjną po częściowej amputacji. Leczenie tych chorych jest bardzo trudne i odpowiedzialne. Czas stacjonarnego leczenie w naszej Klinice powinien wynosić optymalnie 3- 4 tyg minimalnie 2 tygodnie.

A. Dla chorych z owrzodzeniami lub ranami pooperacyjnymi, w ramach pakietu zapewniamy:

 • zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych z łazienką
 • wyżywienie całodzienne dietetyczne: dieta cukrzycowa, dieta niskokaloryczna
 • zabiegi poprawiające ukrwienie, regenerujące, oczyszczające i bakteriobójcze tj.: but ozonowy (rękaw), kąpiele kwasowęglowe w gazie, iniekcje podskórne  CO2, ćwiczenia  kończyn w odciążeniu, laseroterapia, magnetoterapia,naświetlania lampą sollux lub biotron
 • oferujemy również dodatkowo zabiegi w formie wlewów dożylnych tzw. kroplówek ozonowych lub autohemoterapii wg potrzeb pacjenta są częściowo dofinansowane przez chorego (zgodnie z cennikiem zabiegów specjalnych)
 • Łącznie chory otrzymuje 6 zabiegów dziennie (oprócz świąt i niedziel) i w sobotę 3 zabiegi, niektóre z nich nawet 2 x dziennie, zgodnie ze zleceniem lekarskim.
 • opieka lekarza diabetologa
 • podstawowe badania diagnostyczne naczyniowe kończyn dolnych (Mini-Doppler)
 • pielęgnowanie, oczyszczanie i zmiana opatrunków
 • kontrola glikemii 6-8 razy dziennie, monitorowanie  stopnia wyrównania cukrzycy, modyfikowanie dawki insuliny
 • edukacja zdrowotna w zakresie pielęgnowania stopy, samokontroli, działań  profilaktycznych
 • całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska (dyżur nocny)

 

B. Chorzy na cukrzycę  z zespołem stopy cukrzycowej, bez owrzodzenia lub z zagojonym owrzodzeniem. Celem tego leczenia jest profilaktyka owrzodzeń.

W ramach pakietu oferujemy leczenie:

 • zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych
 • wyżywienie całodzienne dietetyczne: dieta cukrzycowa, dieta niskokaloryczna
 • zabiegi balneologiczne, fizykoterapeutyczne tj.: but (rekaw) ozonowy, kąpiele solankowe w basenie z ćwiczeniami, kąpiele kwasowęglowe w wodzie lub gazie, okłady z pasty borowinowej, ćwiczenia naczyniowe kończyn, magnetoterapia
 • oferujemy również dodatkowo zabiegi w formie wlewów dożylnych tzw. kroplówek ozonowych lub autohemoterapii wg potrzeb pacjenta są częściowo dofinansowane przez chorego (zgodnie z cennikiem zabiegów specjalnych)
 • Łącznie chory otrzymuje 6 zabiegów dziennie (oprócz świąt i niedziel) i w sobotę 3 zabiegi.
 • codzienna kontrola glikemii 6-8 razy dziennie, profil dobowy glikemii, monitorowanie przez lekarza przyjmowanie insuliny
 • podstawowe badania diagnostyczne naczyniowe kończyn dolnych (Mini-Doppler)
 • badania laboratoryjne według potrzeb i zaleceń lekarza
 • edukacja zdrowotna ukierunkowana na profilaktykę  i leczenie zespołu stopy cukrzycowej
 • całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska (dyżur nocny)

Koszt tego pakietu obejmuje cenę osobodnia  z ,,Cennika turnusów na rok 2014" powiększoną o 40zł za dodatkowe usługi medyczne

 

 

Pakiet  VII.  „Palaczu zastanów się i porzuć palenie”

Walkę z nikotynizmem podjęliśmy z uwagi na duże zagrożenie zdrowotne naszego społeczeństwa z powodu palenia papierosów i duży jego zasięg. W Polsce pali papierosy koło 12 mln  ludzi i umiera z tego powodu koło 85 000 osób rocznie. Przeprowadzone wstępne badania wykazały dużą skuteczność naszej terapii prowadzonej w warunkach uzdrowiskowych. Ponad 30%  nałogowych palaczy porzuciło trwale palnie, w obserwacji 1 rocznej. Co ważne, że osoby otyłe mimo rzucenia palenia papierosów na wadze nieprzybrały. Porzucenie palenia papierosów jest konieczne zwłaszcza u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych, u chorych na cukrzyce z zespołem stopy cukrzycowej, a właściwie u wszystkich chorych na cukrzycę.

Pakiet  ten przeznaczony jest dla palaczy, którzy są zmotywowani do porzucenia nałogu i wybrali jeden z naszych innych pakietów. Równolegle z prowadzonym leczeniem zgodnie z ustalonym programem opisanym w  danym pakiecie  dodatkowo włączone zostaje postępowanie antynikotynowe, które obejmuje:

 • Wykonanie  testów specjalistycznych diagnostycznych
 • Wykonanie spirometrii 2  krotnie w ciągu leczenia
 • Psychoterapię i psychoedukacje
 • stosowanie inhalacji solnych
 • stosowanie ćwiczeń fizycznych relaksacyjnych
 • leczenie farmakologiczne antynikotynowego u osób tego wymagających

Koszt tego pakietu obejmuje koszty danego pakietu leczniczego powiększone o 10 zl dziennie.